Australasian Crested Grebe - Kathy Reid

Crested Grebe

Kaiapoi Lakes, Canterbury